Tuesday, July 19, 2022

Praeludium 13, herijking 2019, RWV 882


In opdracht van pianiste Jacqueline voorheen Frederique voor het 24preludia project schreef Maarten Regtien een nieuwe prelude horend bij de fuga in FIS groot uit het 2e boek van het Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach (1685 - 1750).

"Ik heb het een herijking genoemd, omdat ik het wel hoorbaar de link met de originele prelude wilde behouden. Vandaar dat er aanvankelijk met dezelfde noten wordt geopend, maar na een maat of 3-4 in het up-tempo gedeelte na de langzame opening wijk ik af van het bestaande contrapunt, eerst nog consonant maar op een gegeven moment ook door niet in de harmonie behorende noten te introduceren"

Link door naar mijn website om naar de podcast én de compositie te linken: www.regtien.info